نماد سایت مملکته

#الو خراسان شمالی – مازوت سوزی …

#الو خراسان شمالی – مازوت سوزی … 803528001674637207 768x1024

 

#الو خراسان شمالی – مازوت سوزی وحشتناک در آلومینای جاجرم

#الو امروز اصفهان از بخاری ها قشنگ بوی اگزوز خاور میاد. معلوم نیست چی به جای گاز دارن به مردم تحویل میدن. رسماً میخوان نسل کشی کنن.

 

خروج از نسخه موبایل