نماد سایت مملکته

وزارت علوم از دانشگاه‌ها لیست …

وزارت علوم از دانشگاه‌ها لیست  … 843191001674581403

 

 

وزارت علوم از دانشگاه‌ها لیست اعضای هیئت علمی‌شان را درخواست کرده تا «#اینترنت_باز» در اختیارشان قرار دهد. به اعتقاد کارشناسان، اعطای اینترنت باز و یا محدود، براساس شغل و موقعیت افراد، بخشی از پروژه #اینترنت_طبقاتی است که چند سالی است در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد.

VOAfarsi

خروج از نسخه موبایل