نماد سایت خبرکده

مهدی چمران و پرویز سروری، رئیس …

مهدی چمران و پرویز سروری، رئیس … 609651001674581402

 

 

مهدی چمران و پرویز سروری، رئیس و نایب‌ رئیس شورای شهر تهران در تقابل با تصمیم پارلمان اروپا مبنی بر احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، امروز سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ در جلسه شورای شهر تهران با لباس فرم سپاه پاسداران حاضر شدند.

dw_persian

خروج از نسخه موبایل