نماد سایت خبرکده

‏با وجود قطع اینترنت، سوالات ک …

‏با وجود قطع اینترنت، سوالات ک … 211748001674216010

 

 

‏با وجود قطع اینترنت، سوالات کنکور همزمان با برگزاریش لو رفته. چهل ساله یه کنکور بدون تقلب نتونستن برگزار کنند.

🔺https://t.me/mamlekate/76545

خروج از نسخه موبایل