نماد سایت خبرکده

پارلمان اروپا قطعنامه قرار گرف …

پارلمان اروپا قطعنامه قرار گرف … 645244001674129602

 

 

پارلمان اروپا قطعنامه قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرد. ۳۱۳ نماینده به این قطعنامه رای مثبت دادند.

[رو سیاهیش موند برای ترودوی دوزاری]

خروج از نسخه موبایل