نماد سایت خبرکده

بیانیۀ دانشجویان دانشگاه هنر ت …

بیانیۀ دانشجویان دانشگاه هنر ت … 098151001674025208 556x1024

 

 

بیانیۀ دانشجویان دانشگاه هنر تهران در حمایت از دانشجویان و اساتید رشتۀ مجسمه‌سازی که با وجود تمام زورگویی‌ها و تهدیدهای وقیحانۀ مسئولان دانشگاه، یک‌پارچه و متحد چهارماه است کلاس‌ها را تحریم کرده‌اند و به سهم خود نگذاشته‌اند تظاهر شود اوضاع جامعه چه آرام و عادی و دلنشین است!

SafareShab

خروج از نسخه موبایل