نماد سایت خبرکده

#مژگان_ایلانلو، مستندساز، به ۹ …

#مژگان_ایلانلو، مستندساز، به ۹ … 435045001673967602

 

 

#مژگان_ایلانلو، مستندساز، به ۹سال و نه ماه حبس،۷۴ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور و ضبط اموال دیجیتال محکوم شد. در صورت تایید حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴مجازات قانون اسلامی، مجازات اشد،۶ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
hra_news

📡 @

خروج از نسخه موبایل