نماد سایت خبرکده

#الو #الهه_توکلیان توی اسفراین …

#الو #الهه_توکلیان توی اسفراین … 898748001673956813

 

 

#الو #الهه_توکلیان توی اسفراین تیر خورد.. من دقیقا پشت سر ایشون بودم.. ما هیچ کاری نمی‌کردیم، جز شعار دادن.. دور میدون مرکزی شهر (امام خمینی) بودیم.. یه طرف، یه جوونی بنر خامنه‌ای رو پاره کرد.. همونجا با ساچمه زدن.. اون کسی هم که تفنگ دستش بود امین قلی‌زاده است.. بعدش ما اینور میدون بودیم، داشتیم شعار می‌دادیم.. یه افسر نیروی انتظامی اومد گفت اگه بنر پاره کنین دهنتون سرویسه.. ما هم گفتیم، ما صرفا شعار میدیم.. چند دقیقه بعدش همین امین قلی‌زاده اومد روبرومون وایستاد، بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشه، تفنگ رو گرفت سمتمون و شلیک کرد. تنها فقط به این دلیل چشم من مثل این بنده خدا نشد، چون جلوتر از من بود.. این امین قلی‌زاده هم راست راست داره تو شهر میگرده..

🔺https://t.me/mamlekate/76462

خروج از نسخه موبایل