نماد سایت خبرکده

#شقایق_علیزاده اهل ارومیه و دا …

#شقایق_علیزاده اهل ارومیه و دا … 657437001673397002

 

 

#شقایق_علیزاده اهل ارومیه و دانشجوی مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تبریز هفته گذشته بازداشت شده و از محل نگهداری و شرایط وی اطلاعی در دست نیست.

خروج از نسخه موبایل