نماد سایت خبرکده

این هم پیام بعدی. حکومت جمهوری …

این هم پیام بعدی. حکومت جمهوری … 256889001673128828

 

 

این هم پیام بعدی. حکومت جمهوری اسلامی آشکارتر از این نمی‌تواند این روزها از تصمیم و رویکردش به معترضان پیام بدهد.
می‌ماند پاسخ طرف مقابل.
#مهسا_امینی

babakazar

خروج از نسخه موبایل