نماد سایت خبرکده

وزارت کار ایران در گزارش سالان …

وزارت کار ایران در گزارش سالان … 018134001673112006 1024x1024

 

 

وزارت کار ایران در گزارش سالانهٔ «پایش خط فقر»، که روز یکشنبه ۱۱ دی‌ منتشر شد، از رشد چشمگیر شمار فقیران کشور و افزایش خط فقر در ایران خبر داده است، به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ یک‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شدند.
خبرگزاری ایلنا می‌نویسد آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان، برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان و برای ساکنان تهران حدود ۱۵ میلیون تومان است.
@VahidHeadline

📡 @

خروج از نسخه موبایل