نماد سایت مملکته

#فائزه_عبدی‌پور، فعال مدنی و ا …

#فائزه_عبدی‌پور، فعال مدنی و ا … 344489001673112024 766x1024

 

 

#فائزه_عبدی‌پور، فعال مدنی و از دراویش گنابادی با قید وثیقه آزاد شد.

فرزانه عبدی‌پور،‌ خواهر او در توییتی نوشت که او با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و کفالت ۶۰ میلیونی از شعبه دادگاه کیفری به طور موقت آزاد شد. ۱۴۰۱far
فائزه عبدی‌پور،‌ روز اول آذرماه در شهر گرگان بازداشت شد و از آن زمان در زندان این شهر زندانی بود.
@VahidHeadline

📡 @

خروج از نسخه موبایل