نماد سایت مملکته

#الو بخشنامه حوزه حجاب برای مر …

#الو بخشنامه حوزه حجاب برای مر … 700256001673111944 737x1024

 

 

#الو بخشنامه حوزه حجاب برای مراکز تهیه بلیط و قطارهای مسافری

جدا از تمام بندها برای پوشش و حجاب، بند ۱۳ مستقیما روسای قطار رو موظف میکنه به مسافران بی حجاب تذکر داده شه!

آخوند حتی یک قدم از حوزه حجاب عقب نرفته و بر خلاف تبلیغی که داره میشه اینها کوتاه نمیان، بلکه برعکس بیشتر از قبل فهمیدن چقدر تو این زمینه ضربه خوردن و شکستشون ازینجا شروع شده.

خروج از نسخه موبایل