نماد سایت خبرکده

«در ادامه زمستان سخت اروپا، قی …

«در ادامه زمستان سخت اروپا، قی … 759721001671978617

 

 

«در ادامه زمستان سخت اروپا، قیمت گاز تو اروپا به کف قیمت یک سال اخیر رسید، یعنی بیشتر از ۷۵ درصد کاهش قیمت از سقف قیمتی چند ماه پیش تو جنگ اوکراین. به این میگن مدیریت بحران»

خروج از نسخه موبایل