نماد سایت خبرکده

⚡️روزنامه فرانسوی لیبراسیون در …

⚡️روزنامه فرانسوی لیبراسیون در … 391028001671519007 1024x1024

 

 

⚡️روزنامه فرانسوی لیبراسیون در صفحه اول روز سه‌شنبه خود با اشاره به #ایران و با انتشار تصاویری از اعدام‌شدگان و محکومین به #اعدام نوشته است: «ساکت باشید، داریم اعدام می‌کنیم.»

VOAfarsi

خروج از نسخه موبایل