نماد سایت خبرکده

یکی دو تا مشت زده به یه بسیجی، …

یکی دو تا مشت زده به یه بسیجی، … 307276001671492602

 

 

یکی دو تا مشت زده به یه بسیجی، یکی با چاقو فراریشون داده میخوان اعدام کنند. قدرت اول منطقه.

هیچ‌کدوم از بچه‌ها وکیل درست و حسابی نذاشتن براشون بگیرن. کدوم تشریفات قانونی؟

🔺https://t.me/mamlekate/75504

خروج از نسخه موبایل