نماد سایت خبرکده

مجید توکلی، زندانی سیاسی، بعد …

مجید توکلی، زندانی سیاسی، بعد  … 290677001671483017

 

 

مجید توکلی، زندانی سیاسی، بعد از حدود سه ماه بازداشت با سپردن قرار وثیقه آزاد شد.
@VahidOOnLine

📡 @

خروج از نسخه موبایل