نماد سایت مملکته

روزنامه فرانسوی لیبراسیون در ص …

روزنامه فرانسوی لیبراسیون در ص … 014645001671564004 768x1024

 

 

روزنامه فرانسوی لیبراسیون در صفحه اول روز سه‌شنبه خود با اشاره به ایران و با انتشار تصاویری از اعدام‌شدگان و محکومین به اعدام نوشته است: «ساکت باشید، داریم اعدام می‌کنیم.»
VOAfarsi

📡 @

خروج از نسخه موبایل