نماد سایت مملکته

##الو کارهای پدر بازنشسته من. …

##الو کارهای پدر بازنشسته من.  … 282163001671537003

 

 

##الو کارهای پدر بازنشسته من.
این کارش وقتی مردم فقط از کارت بانکی استفاده می‌کردند، خیلی موثر نبود. ولی الان که مردم به سمت بیرون کشیدن پول از بانک رفتند و پول نقد در گردش بیشتر شده، روش موثریه.

#اسکناس_رسانه_ماست

خروج از نسخه موبایل