نماد سایت مملکته

متا (فیسبوک، اینستاگرام و واتس …

متا (فیسبوک، اینستاگرام و واتس … 243083001671283204

 

 

متا (فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ) به درخواست مرکز ملی فضای مجازی جواب رد داده.

واکنش داخلی ☝️

خروج از نسخه موبایل