نماد سایت مملکته

#زهره_توانگر در جریان اعتراضات …

#زهره_توانگر در جریان اعتراضات … 801197001671213002

 

 

#زهره_توانگر در جریان اعتراضات مردمی روز سه شنبه ۲۴ آبان در زرین شهر اصفهان، توسط نیروهای لباس شخصی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بی خبری از سرنوشت این شهروند، به افرایش نگرانی های خانواده وی در خصوص وضعیت فرزندشان منجر شده است.
🔺t.me/hranews/75545

«بیتا دختر زهره چند روزه لب به غذا نمی‌زنه.»

@

خروج از نسخه موبایل