نماد سایت مملکته

‏تجمع کادر درمان رو به روی نظا …

‏تجمع کادر درمان رو به روی نظا … 693324001671111607

 

 

‏تجمع کادر درمان رو به روی نظام پزشکی مشهد‌ در اعتراض به احکام اعدام خصوصا حکم اعدام دکتر ‎#حمید_قره_حسنلو . یه عده رو بازداشت کردن و بعد از تعهد آزاد کردن.

HomaFathi

خروج از نسخه موبایل