نماد سایت مملکته

این فیلم رو ببینید. درست مثل ه …

این فیلم رو ببینید. درست مثل ه … 298862001670945402

 

 

این فیلم رو ببینید. درست مثل همین فیلم، بسیجیای مشهد دو روز تمام سلاح سرد بدست تو اون محله مشهد عربده‌کشی کردند و کلی مزاحمت آشکار برای مال و ناموس مردم درست کردند که روز دوم یکی مثل مجیدرضا رو درگیر کردند.

#مجیدرضا_رهنورد تو خونه پیش خانواده نشسته بود که جمهوری اسلامی کشیدش بیرون درگیر شد باهاش، بردش بالای دار. جون اون دوتا بسیجی و مجیدرضا رو هم اون فرمانده‌ای که این بساط رو پهن کرد گرفت.

کی محاربه کرده اینجا؟

📊 https://t.me/mamlekate/75456

خروج از نسخه موبایل