نماد سایت خبرکده

#الو فروشگاه‌های زیادی تو اصفه …

#الو فروشگاه‌های زیادی تو اصفه … image
#الو فروشگاه‌های زیادی تو اصفهان به دلیل اعتصاب پلمپ شدن. چند تایی هم تو سیتی سنتر بود.

حالا راحت‌تر می‌دونیم باید برای حمایت از کدوم فروشگاه‌ها خرید کنیم.

خروج از نسخه موبایل