نماد سایت خبرکده

مردم به سمت میدان شهیاد می‌رون …

مردم به سمت میدان شهیاد می‌رون … 443864001670428202

 

 

مردم به سمت میدان شهیاد می‌روند و جمهوری اسلامی چراغ‌‌های برج‌ را خاموش کرده است‌
#آزادی #ایران‌

hediekimiaee

خروج از نسخه موبایل