نماد سایت خبرکده

شادی امشب در خیابان‌های کردستا …

شادی امشب در خیابان‌های کردستا … image
شادی امشب در خیابان‌های کردستان، بلوچستان، تهران و… از حذف تیم فوتبال مردان جمهوری اسلامی، نزدیک‌ترین تصویر در ذهنم به صحنه‌های شادی مردم بعد از حذف شر دولتمردان جمهوری اسلامی از سر ایران است. شبی که در اوج شادی شعارهای “ژن، ژیان، ئازادی” و “شه‌هید نامری” باز فریاد زده خواهد شد.

KavehKermashani

خروج از نسخه موبایل