نماد سایت خبرکده

امشب انزلی یه جوون رو تو ماشین …

امشب انزلی یه جوون رو تو ماشین … 471395001669771808

 

امشب انزلی یه جوون رو تو ماشینش با تیر زدن. اسمش رو گفتن #مهران_سماک بوده. آخرین استوریش نوشته بوده:

«اعتصابات و کف خیابون. همین لطفاً…»

 

خروج از نسخه موبایل