نماد سایت خبرکده

شما رو نمیدونم اما من که با دی …

شما رو نمیدونم اما من که با دی … image
شما رو نمیدونم اما من که با دیدن جشن بعد برد تیم فوتبال ج.ا که توش فقط نیروی سرکوب شرکت داشتن بیشتر از قبل به پیروزیمون امیدوار شدم. به نظر میرسه حتی قشر خاکستری هم نداریم. رو به رومون فقط همین نیروهای سرکوب و همون تعداد اندک افراد رانت خواره.
#مهسا_امینی

badkhah

خروج از نسخه موبایل