نماد سایت خبرکده

دبیرستان دخترانه علاءالدین بهش …

دبیرستان دخترانه علاءالدین بهش … 868074001668519010

 

 

دبیرستان دخترانه علاءالدین بهشتی شیراز ۲۴ آبان

«مامورا قصد حمله به مدرسه رو داشتند ولی مدیر مدرسه گفت که اول باید من رو بکشید تا دستتون به دخترای من برسه»
#آبان_ادامه_دارد

mamlekate
@mamlekate

خروج از نسخه موبایل