نماد سایت خبرکده

#الو پلدختر ولیعصر خیلی شلوغ ش …

#الو پلدختر ولیعصر خیلی شلوغ ش … image
#الو پلدختر ولیعصر خیلی شلوغ شده ،همه جمع شدن راه بندونه اینترنتا قطع شده من اومدم گریبلمک پیام میدم.

#الو بندرعباس خیابان دانشگاه، ماشین ها بوق ممتد میزنن، چهارراه مسجد امام حسین هم پر از مأمور و لباس شخصیه، واسه اینکه شعار مردم از کوچه ها و خونه ها شنیده نشه از بلندگوی مسجد نوحه ی ای لشکر صاحب زمان پخش میکنن…

خروج از نسخه موبایل