نماد سایت خبرکده

دروغ، زبان رسمی دیکتاتورهاست. …

دروغ، زبان رسمی دیکتاتورهاست.  … 092141001668429004 1

 

 

دروغ، زبان رسمی دیکتاتورهاست.

دیکتاتورها عین هم دروغ میگن.

بعد از مدت کوتاهی بعد از این مصاحبه، سیف‌الاسلام قذافی (پسر دیکتاتور لیبی) در حالیکه داشت از لیبی فرار می‌کرد دستگیر شد.

خروج از نسخه موبایل