نماد سایت مملکته

#الو پیامک تهدید دادن ولی تاری …

#الو پیامک تهدید دادن ولی تاری … 185832001668438003 1024x884

 

 

#الو پیامک تهدید دادن ولی تاریخ فراخوان‌های سالگرد آبان رو اعلام کردند. مخ عرزشی!

[چک کنید بین کانال‌های اصلی تلگرام، چه کانال‌هایی فراخوان‌های سالگرد آبان رو منتشر کردن چه کسانی نکردن. خوبه ثبت بمونه. برای الو هم بفرستید، من نرسیدم انجام بدم. ممنون.]

خروج از نسخه موبایل