نماد سایت مملکته

خبرگزاری فرانسه روز شنبه ۲۱ آب …

خبرگزاری فرانسه روز شنبه ۲۱ آب … 449660001668339003

 

 

خبرگزاری فرانسه روز شنبه ۲۱ آبان از قول مقام‌های فرودگاه شارل دوگل گزارش داد #مهران_کریمی_ناصری در همین روز در این ترمینال درگذشت. او که در یک تله مهاجرتی گرفتار شده و قادر به ورود به فرانسه نبود و جایی هم برای رفتن نداشت، به محل زندگی غیرمعمول خود در فرودگاه وابسته شد.

RadioFarda_

خروج از نسخه موبایل