نماد سایت خبرکده

خاک بر سر حقیرتون که بعد از صد …

خاک بر سر حقیرتون که بعد از صد … 047597001668286803 587x1024

 

 

خاک بر سر حقیرتون که بعد از صد ساعت آخرش به این نتیجه رسیدید که خبر رو با کات کردن عکس AlinejadMasih مسیح علینژاد و حذف اسمش به طور کامل از متن خبر، منتشر کنید!
خیلی حقیرید.
bbcpersian
#مهسا_امینی

Survivor_2_

خروج از نسخه موبایل