نماد سایت خبرکده

فاطمه نیلی، خواهر مصطفی نیلی، …

فاطمه نیلی، خواهر مصطفی نیلی،  … 769545001667858402

 

 

فاطمه نیلی، خواهر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری از بازداشت برادرش خبر داد:
دوشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۸ در فرودگاه مهرآباد تهران ، اطلاعات سپاه برادرم مصطفی را بازداشت کردند و ساعت ۹ شب به همراه ۳مامور مرد و یک مامور زن به منزل مادرم مراجعه ، پس از بازرسی منزل و توقیف شناسنامه و مدارک کاری، ایشان را با خود بردند.
#مصطفی_نیلی
fatemehnili1357

? @

خروج از نسخه موبایل