نماد سایت خبرکده

#فوری #آرمین_شایانفر ۲۸ ساله، …

#فوری 
#آرمین_شایانفر ۲۸ ساله، … 557155001667770203
#فوری 
#آرمین_شایانفر ۲۸ ساله، … 566531001667770202

 

#فوری
#آرمین_شایانفر ۲۸ ساله، کوهنورد و مربی، ۳ آبان توسط مامورین لباس شخصی در محل کارش در کرج ربوده شده و تا امروز هیچ خبری ازش نیست
خانواده آرمین تحت فشار شدید برای رسانه ای نکردن اسمشن ولی ما باید ازش بنویسیم ، باید صدای ارمین باشیم تا بلایی سرش نیارن
ریتوییت کنید لطفا

abiinki

 

خروج از نسخه موبایل