نماد سایت خبرکده

چقدر باید بی‌شرف و خودفروخته ب …

چقدر باید بی‌شرف و خودفروخته ب … 037960001667291402 1024x768

 

 

چقدر باید بی‌شرف و خودفروخته باشی که در یک صفحه، تصویر قاتل و اشک فرزند مقتول رو کنار هم بیاری و برای هر دو، روایتی دروغ بنویسی.
زبونی زبان.

خروج از نسخه موبایل