نماد سایت مملکته

تهدید با چاشنی ناموس سر بریدن …

تهدید با چاشنی ناموس سر بریدن  … 561861001667331003

 

 

تهدید با چاشنی ناموس سر بریدن کفایت نکرد و امشب اکباتان همچنان شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهد
#مهسا_امینی

khoshnevisnaser

خروج از نسخه موبایل