نماد سایت خبرکده

ژینا گیان تۆ نامری ناوت ئەبێتە …

ژینا گیان تۆ نامری ناوت ئەبێتە … 373342001666877409

 

 

ژینا گیان تۆ نامری ناوت ئەبێتە ره‌مز
ژینا جان تو نمی‌میری نامت رمز ما می‌شود.

KambizGhafouri

خروج از نسخه موبایل