نماد سایت خبرکده

#فوری مردم جلوی شریف جمع شده‌ا …

#فوری مردم جلوی شریف جمع شده‌ا … 019759001664739002

 

 

#فوری مردم جلوی شریف جمع شده‌اند تا دانشجویان را نجات دهند. دانشگاه علم‌ و صنعت هم زیر حمله نیروهای امنیتی است.
#مهسا_امینی

Sima_Sabet

خروج از نسخه موبایل