نماد سایت مملکته

ویدیوی دیگری از درگیری‌ها و به …

ویدیوی دیگری از درگیری‌ها و به … 042250001663893002

 

 

ویدیوی دیگری از درگیری‌ها و به آتش کشیده شدن خودروی نیروی انتظامی در ‘#تهران، صادقیه، ۳۱ شهریور’
Vahid

📡 @

خروج از نسخه موبایل