نماد سایت خبرکده

‘ولیعصر – پایین‌تر از باغ فردو …

‘ولیعصر – پایین‌تر از باغ فردو … 633973001663894802

 

 

‘ولیعصر – پایین‌تر از باغ فردوس

ما پشت چراغ بودیم یهو حمله کردن
من از ترسم گوشی رو قایم کردم
داد می‌زدن حیدر با باتوم همه رو زدن
چند نفر افتادن رو زمین
بعدش سر ما هم عربده می‌کشید برو برو جلو …’

#تهران “پنجشنبه، ۳۱ شهریور، حدود ساعت ۸ شب”

? @

خروج از نسخه موبایل