نماد سایت خبرکده

فرمانده یکی از پایگاههای بسیج …

فرمانده یکی از پایگاههای بسیج  … 440466001663921819

 

 

فرمانده یکی از پایگاههای بسیج شرق تهران که توسط بچه های دلیر ایران گوشمالی داده شد.
سزای تمام مزدوران همین است.
#مهسا_امینی #OpIran

NjtAras

خروج از نسخه موبایل