نماد سایت مملکته

‏خبرنگار و فعال اوکراینی: تعدا …

‏خبرنگار و فعال اوکراینی: تعدا … 148321001663714811 1024x749

 

 

‏خبرنگار و فعال اوکراینی: تعداد زیادی از دموکراسی‌خواهان ایرانی از روز اول نسل‌کشی، بی‌وقفه و بدون خستگی برای رساندن صدای ما کار کردند. حالا آنان به کمک ما نیاز دارند.‌ زنان ایرانی بپاخاسته و همان ارزش‌هایی را که اوکراینی‌ها برای آن می‌جنگند، فریاد می‌زنند.

SoudabehQaisari

خروج از نسخه موبایل