نماد سایت خبرکده

حسن خمینی مفت‌خور شماره ۱ کشور …

حسن خمینی مفت‌خور شماره ۱ کشور … 508710001662130802

 

 

حسن خمینی مفت‌خور شماره ۱ کشور: «باید کاری کنیم دیگران لیست نوبل را هر چه نگاه می‌کنند، بگویند این شیعه علی است.» +عکس از کار

خروج از نسخه موبایل