نماد سایت خبرکده

این ماشینمه که حدود ۴۰ روزه که …

این ماشینمه که حدود ۴۰ روزه که … 835210001661322611 1

 

 

این ماشینمه که حدود ۴۰ روزه که سرقت شده، سارقین به راحتی در محدوده مشخصی هنوز تردد دارند.
عکس، فیلم و محدوده تردد را به اداره آگاهی اعلام کردم. هیچ اقدامی جهت توقیف و دستگیری انجام نشده است.
متعجبم چطور کمتر از یک روز سارق تلفن همراه فلان وزیر و کیف فلان مسئول پیدا می‌شود.
@انتشار عکس واضح باید با مجوز مقام قضایی باشد اگر وکیل نبودم صدرصد تصویر رو خط نمی‌زدم.
Al_Sharifzadeh

? @

خروج از نسخه موبایل