نماد سایت مملکته

[تصویر اول برای نشر ناهید و عل …

[تصویر اول برای نشر ناهید و عل … 174609001659684602 1
[تصویر اول برای نشر ناهید و عل … 400164001659684605

 

[تصویر اول برای نشر ناهید و علمی و فرهنگی سال ۸۸ و تصویر دوم برای نشر علمی و فرهنگی سال ۹۸. کتاب پدران و پسران ترجمه‌ی مهری آهی]

چی می‌شه که طی ده سال شراب قرمز تبدیل به نوشابه‌ی قرمز می‌شه. شاید اگه شراب رو ده سال بگذاری بمونه می‌شه نوشابه‌ی قرمز. بجاش بنویسی آب زیباتره. نوشابه‌ی قرمز آخه؟

alibozorgian
#ترجمه

 

خروج از نسخه موبایل