نماد سایت مملکته

#الو این وضعیت آسیب‌دیدگان زلز …

#الو این وضعیت آسیب‌دیدگان زلز … 828441001656784805

 

 

#الو این وضعیت آسیب‌دیدگان زلزله هرمزگانه. بیرون ساختمان بیمارستان تو این هوای گرم و شرجی. این حقمون نیست.

خروج از نسخه موبایل