نماد سایت مملکته

‏معاون حمل و نقل شهردار تهران: …

‏معاون حمل و نقل شهردار تهران: … 717128001655876493
‏معاون حمل و نقل شهردار تهران: … 717128001655876493

 

‏معاون حمل و نقل شهردار تهران: ۵۰ دستگاه اتوبوس کارکرده تولید اروپا وارد شده که در حال تعمیرات اولیه است‌.

IranIntlbrk

 

خروج از نسخه موبایل