نماد سایت مملکته

اگر زنی عمامه یک آخوند را لگد …

اگر زنی عمامه یک آخوند را لگد  … 588507001640692805

 

 

اگر زنی عمامه یک آخوند را لگد بزند، در ۲۴ ساعت بازداشت می‌شود. اما اگر آخوندی فرمان اسیدپاشی به صورت همان زن را بدهد، ۲۴ سال هم بگذرد، «قانون» کور و‌ کر می‌شود. در جمهوری اسلامی ارزش «پارچه» آخوندها از «جان» انسان‌ها بیشتر است.

SamRasoulpour

خروج از نسخه موبایل